CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

• překlady do většiny evropských jazyků


• překlady zpracované rodilým mluvčím


• zajistíme překlady různých oborů (technické manuály a návody,
   smlouvy, obchodní dopisy, výroční zprávy, účetní a ekonomické
   dokumenty, propagační a marketingové materiály, turistické
   průvodce, úřední dokumenty)


• zpracujeme dokumenty zaslané elektronicky i ve fyzické
   podobě


• zajímavý systém slev


• neúčtujeme příplatky za odbornost


• zpracování zkušebního překladu zdarma


• soudně ověřené překlady


• zajištění korektur a předtiskových korektur


• grafické úpravy textů dle požadavku klienta


• zajištění tlumočení dle domluvy s klientem
   (konsekutivní, simultánní, soudní)NEJČASTĚJI PŘEKLÁDANÉ JAZYKY:

• angličtina

             

• italština

• němčina

• španělština

• slovenština

• rumunština

• ruština

• maďarština

• polština

• další jazyky je možné domluvit

• francouzština

   na základě dohody